Bidang

Bidang Kemasjidan adalah salah satu bidang yang ada di Masjid Al Ikhlas yang punya visi :

  • Mengelola Masjid sebagai pusat ibadah, pusat ilmu dan pusat tamaddun (peradaban Islam) dalam pelayanan sosial
  • Menyelenggarakan pembinaan umat yang melahirkan komunitas terbaik

Pelayanan Jama'ah

Unit Zakat, Infaq & Shodaqah (ZIS)

Unit Kesehatan Jama’ah

Unit Pelayanan Jenazah

Unit Bimbingan Umrah & Haji

Pembinaan Jama'ah

Unit Peribadatan & Konsultasi Dakwah

Unit Pembinaan Anak Asuh

Unit Taman Pendidikan Al Qur’an

Unit Remaja Masjid Al Ikhlas

Unit Pembinaan Kewanitaan

Unit Bantuan Hukum

KB/TK Islam Al Ikhlas

SD Islam Al Ikhlas

SMP Islam Al Ikhlas