Tag: sejarah kelahiran nabi

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad lahir di Makkah pada 571 M atau sekitar 1449 tahun lalu. Dalam khazanah Islam, tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan “Tahun Gajah” yang menandai momen penting ketika raja vasal Ethiopia di Yaman, Abrahah bermaksud meratakan bangunan Ka’bah. Pasukan ini bertolak menuju Makkah dengan membawa gajah. Ka’bah nyatanya tak pernah runtuh, dan pasukan Abrahah dihujani batu yang dilempar burung ababil, demikian dikisahkan dalam sumber-sumber resmi Islam.