Sabar dalam agama Islam memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Dengan memiliki sikap sabar, pasti masalah yang dihadapi  jadi terasa ringan.

Janganlah mudah mengeluh terhadap kejadian apapun yang terjadi di dalam hidup. Ingatlah kesabaran membawa hasil yang baik. Dalam hal ini terdapat Rasulullah SAW bersabda: 

 “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari ‘Atha’ bin Yazid Al Laitsiy dari Abu Sa’id Al-Khudriy RA bahwa ada beberapa orang dari kalangan Anshar meminta (pemberian shodaqah) kepada Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam, maka Beliau memberi. Kemudian mereka meminta kembali, lalu Beliau memberi. Kemudian mereka meminta kembali lalu Beliau memberi lagi hingga habis apa yang ada pada Beliau.  

Kemudian Beliau bersabda: “Apa-apa yang ada padaku dari kebaikan (harta) sekali-kali tidaklah aku akan meyembunyikannya dari kalian semua. Namun barangsiapa yang menahan (menjaga diri dari meminta-minta), maka Allah akan menjaganya dan barangsiapa yang meminta kecukupan maka Allah akan mencukupkannya dan barangsiapa yang mensabar-sabarkan dirinya maka Allah akan memberinya kesabaran. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada (diberikan) kesabaran.” (HR Al-Bukhari 1376). 

Selain itu, dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ath-Thabarani dari Ibnu Umar RA, Rasullah SAW bersabda : 

‎ ‘Tidak ada seorang hamba yang meneguk satu tegukan (menerima musibah) yang lebih utama di sisi Allah dari pada satu tegukan yang berat yang ditahan untuk mencari ridha Allah SWT.”  

Perlu diingat Allah SWT tidak akan pernah memberikan cobaan atau ujian yang berat di luar batas kemampuan umatnya. Maka dari itu, harus bersyukur ketika Allah SWT memberikan ujian. Hal itu bertanda Allah SWT masih menyayangi umatnya.

Sumber :

https://www.republika.co.id/berita/qn8g1r320/tak-ada-pemberian-terbaik-untuk-seorang-hamba-melebihi-sabar

bw.4368